Vítejte na Privátníškoly.cz

Víte že:
Studentské výhody, které poskytují různé instituce a firmy vysokoškolákům jsou opravdu markantní a ti, co nestudují rozhodně o mnoho přijdou. Například vyjmenujme studentská bankovní konta, lépe úročené studentské půjčky a další.

Jak kvalitní je privátní vzdělání?

23. března 2011

Mnoho lidí si stále myslí, že studium na soukromých školách je podřadné a pokud by byl uchazeč o studium opravdu chytrý a snaživý, tak by jistě studoval na veřejných školách. Tomuto tvrzení je jednou provždy nutné důrazně říci NE, protože to je předsudek absolutně se nezakládající na pravdě.

Názory na kvalitu vzdělání poskytovaného soukromými vzdělávacími subjekty se různí. Tento článek má za úkol hovořit a vyvrátit pouze jeden, zato ten největší omyl, který se traduje o soukromých školách. A to, že studenti soukromých škol mají díky placení školného předem vyhráno a zas tak moc se snažit nemusí.

 

Předně je nutno říci, že studenti soukromých škol neplatí za titul, maturitní diplom nebo výuční list. Studenti soukromých škol platí za možnost získat takové vzdělání, které k těmto studijním výsledkům nejprve povede. Takové vzdělání, které bude důstojné. Takové vzdělání, které si  přejí a hlavně takové vzdělání, o kterém si myslí že jim životě k něčemu bude.

 

Soukromé školy se zde neobjevily kvůli tomu, že by sbírali pouze uchazeče neúspěšné u přijímacích řízení veřejných škol. Obzvlášť v dnešní době, kdy si můžete přihlášku podat na tolik středních a vysokých škol na kolik chcete zní tento argument poněkud podivně. Pokud by uchazeč chtěl studovat na veřejné škole má tolik možností a pokusů, že na ní nakonec studovat bude. Tak proč lidé studují na soukromých školách?

 

Je to jednoduché, soukromé školy, ať už ty základní, střední, vysoké nebo jiné se totiž snaží mnohem více přiblížit studentovi a jeho potřebám. Proč se snaží? Odpověď je nasnadě. Protože svádí nerovný boj se státem dotovanými veřejnými školami, které existují desítky, v některých případech dokonce stovky let  a které si už zvykly na to, že konkurenci nemají, a že dostanou od státu své. Díky tomu je snaha soukromých škol opravdu namístě, kdyby se nesnažily, jednoduše by nepřežily.

 

Soukromé školy u nás začaly vznikat až s příchodem tržní ekonomiky(dříve to nebylo možné) a stát jim poskytuje mnohem menší finanční garance než právě školám veřejným. Tyto školy u nás ještě nemají takové jméno, jako například americký Harvard nebo britský Cambridge(obě placené), čistě z toho důvodu, že neexistují tak dlouho. Pokud chce člověk v USA nebo Británii získat to nejkvalitnější vzdělání, tak si za něj platí. Neplatí si za titul, ale za to nejkvalitnější vzdělání.

 

Ale zpět ke snaze soukromých škol uspět. Pojďme si to ukázat na srovnání soukromé a veřejné střední školy. V mnoha případech se na veřejných středních školách setkáte s případy, kdy učebnice, ze které máte získat cenné vědomosti je několik desítek let stará. Vybavení učeben je nedostatečné, hlavně těch počítačových, ale i jiných(nefunkční nebo žádné projektory, staré lavice, rozskřípané židle). A státními penězi ohodnocení kantoři si také mohou na mnohé stěžovat.

 

Oproti tomu,  když přijdete na některou ze soukromých středních škol, tak očekáváte že zaplacené školné setře právě tyto popsané nevýhody veřejných škol. Očekáváte adekvátní výukové pomůcky, usměvavý personál, čisté záchody, solidní plat(v případě personálu), prostě věci které jsou jinde ve světě absolutně běžné a nikdo se nad nimi ani nepozastaví. V mnohých případech jsou tato očekávání studentů a kantorů soukromých škol beze zbytku plněna.

 

U vysokých škol je to o něčem jiném, kritizovat kvalitu výuky na takových institucích jakými jsou Karlova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a dalších nikomu nepřísluší. Jde spíše o to, zda veřejné vysoké školy dokáží uchazeči nabídnout opravdu to, co by chtěl studovat, to co ho baví. Právě tady přicházejí na řadu soukromé vysoké školy, které se musí VELMI snažit, aby v takto tvrdé konkurenci obstály. Díky tomu vznikají obory studia a studentské výhody, které by jste na veřejných školách hledali marně.

 

Navíc, díky menšímu počtu studentů existují a úspěšně fungují na soukromých vysokých školách takové věci, jako je individuální přístup ke studentovy a z něj plynoucí individuální plány studia. Právě to je možná jeden z důvodů proč si tolik lidí studujících právě soukromé vysoké školy průběh studia pochvaluje. Kantoři jednoduše mají na své studenty čas. Tuto individualitu byste na k prasknutí nabytých veřejných vysokých školách hledali marně.

 

Ať tak, či tak je třeba na rovinu říci, že platba školného na soukromých školách není platbou za jistotu úspěšného dokončení studia. Je platbou za zvýšení kvality výuky, jako je tomu všude ve světě. Je platbou, díky které budete studovat z aktuální literatury. Je platbou za to, že na Vás při konzultaci vyjde volné místo a platbou za to, že se budete při studiu cítit celkově lépe. Pokud stále existují lidé, kteří za tento osobní přístup soukromé školy kritizují, tak jednoznačně nikdy nevyzkoušeli na některé z nich studovat nebo studium úspěšně nedokončily.

 

Autor tohoto článku úspěšně absolvoval 2.veřejné(základní, střední), 1.soukromou(vysokou) školu a v současné době je studentem magisterského studia, opět na soukromé vysoké škole.