Vítejte na Privátníškoly.cz

Víte že:
Díky menšímu počtu studentů existují a úspěšně fungují na soukromých vysokých školách takové věci, jako je individuální přístup ke studentovi a z něj plynoucí individuální plány studia.

Nedostali jste se na vysokou?

22. června 2009

Nedostali jste se na vysokou – na práva či politologii? Nezoufejte! Řešením pro vás může být některá z již zavedených soukromých vysokých škol. Přes počáteční nevýhodu v podobě školného dokáží některé soukromé vysoké školy nabídnout více, než ty veřejné.

Netřeba pochybovat o tom, že kvalitu každé školy určují v první řadě pedagogové. Proto by se uchazeči o vysokoškolské vzdělání měli zaměřit nejprve na tento bod. Již zde se však nevýhoda v podobě školného může stát výhodou. Renomovaní profesoři, či odborníci z praxe, totiž očekávají za svůj výkon odpovídající ohodnocení, a je všeobecně známo, že dlouhodobě podfinancované veřejné školství pedagogy příliš nepřeplácí.

Finanční prostředky ze školného se mohou také pozitivně projevit v lepší technické vybavenosti. Má-li škola například dobře vybavenou odbornou knihovnu, může student za knihy potřebné ke studiu ušetřit řádově i tisíce korun. V tomto světle se pak „bezplatné“ studium na veřejných školách již nemusí jevit zdaleka tak bezplatné.

Dalšími z obvyklých výhod soukromých vysokých škol jsou například pružnější reflektování na potřeby praxe, či individuálnější – klientský přístup. Při výběru je však dobré ujistit se, že není klientský přístup zaměňován za pouhé „kupování titulu“. Poznat to uchazeč může nejen podle renomovaných pedagogů, kteří nebudou ochotni riskovat své dobré jméno na školách pochybných, ale například i podle vedlejších aktivit školy. Za takové aktivity lze považovat například: vědeckou a publikační činnost, pořádání odborných konferencí a seminářů, či fungující zahraniční spolupráci. Právě z přítomnosti činností s výukou zdánlivě nesouvisejících můžeme poměrně snadno odhadnout kvality té které vzdělávací instituce.

V oblasti společenskovědních disciplín lze doporučit například vysokou školu CEVRO Institut. Tato vysoká škola má akreditovány dva bakalářské a dva navazující magisterské studijní programy: „Právní specializaci – veřejnou správu“ a „Politologii a mezinárodní vztahy“. Všechny programy lze studovat jak prezenčně, tak i formou kombinovanou, vhodnou při zaměstnání. Z pedagogů, působících na škole, můžeme jmenovat například: Prof. Dr. Miroslava Nováka; Prof. JUDr. Dušana Hendrycha, CSc; či Prof. Ing. Josefa Šímu, Ph.D. Výhodou této školy je i její atraktivní umístění. Nachází se přímo v centru Prahy – v krásném prostředí kompletně zrekonstruované Měšťanské Besedy.

Pokud byste se chtěli o vysoké škole CEVRO Institut dozvědět více, můžeme vás odkázat na internetové stránky www.cevroinstitut.cz, nebo na telefon 221 506 700. Máte možnost též navštívit některý ze dnů otevřených dveří. Nejbližší se konají: 24. června, 26. srpna a 2. září 2009 od 16.00 hod.