Vítejte na Privátníškoly.cz

Víte že:
od akademického roku 2001/2002, kdy v České republice existovalo 8 soukromých vysokých škol se jejich počet do akademického roku 2008/2009 zvýšil více než sedmkrát?

Není škola jako škola

17. dubna 2009

Literární akademie zaujímá v systému českého vysokého školství významné místo díky svému jedinečnému charakteru. Od ostatních českých vysokých škol se liší především těsným propojením teoretického a uměleckého vzdělání s důrazem na tvůrčí psaní.

Literární akademie zaujímá v systému českého vysokého školství významné místo díky svému jedinečnému charakteru. Od ostatních českých vysokých škol se liší především těsným propojením teoretického a uměleckého vzdělání s důrazem na tvůrčí psaní. Specifická kombinace tvůrčích dílen, prakticky orientovaných seminářů a teoretických kurzů z oblasti humanitních věd vytváří komplexní vysokoškolské vzdělání, jaké nenabízí žádná jiná vysoká škola v České republice.

Studium na Literární akademii je strukturováno jako tříleté bakalářské studium oboru Tvůrčí psaní a publicistika a oboru Komunikace v médiích, a navazující dvouleté studium magisterských oborů Tvůrčí psaní se specializací Tvůrčí psaní, Redakční práce nebo Literatura faktu a oboru Komunikace v médiích. Kromě prezenčního studia se na Literární akademii otevírá i kombinované (dálkové) bakalářské studium Tvůrčího psaní a publicistiky.

Komu je Literární akademie určena?
Studium na Literární akademii je určeno především humanitně zaměřeným studentům se zájmem o literaturu, média a kulturu, kteří chtějí na vysoké škole nejen prohloubit své vzdělání a získat teoretické znalosti ze zvoleného oboru, ale také rozvíjet své tvůrčí, umělecké a komunikační schopnosti a ovládnout praktické dovednosti, které budou moci přímo využít ve svém profesním životě.

Co je cílem studia na Literární akademii?
Škola absolventům zajišťuje ucelené vysokoškolské vzdělání a následné uplatnění v široké škále nejrůznějších tvůrčích profesí od redaktorů, nakladatelských pracovníků, rozhlasových i televizních publicistů, odborníků v oblasti mediální komunikace a reklamy, přes dramaturgy a scenáristy až po spisovatele. Absolventi naší školy budou schopni se uplatnit nejen v rámci České republiky, ale i na úrovni mezinárodní, například v rámci Evropské unie. I proto se na Literární akademii klade důraz na studium angličtiny a dalšího světového jazyka.

Přátelská tvůrčí atmosféra
Mezi vysokými školami České republiky nepatří Literární akademie mezi giganty, co se týče počtu studentů a vyučujících, ale v mnohém je, jak už bylo naznačeno, průkopníkem. Komorní prostředí školy, kde se všichni vlastně znají, navozuje přátelskou až rodinnou atmosféru. Systém volitelných dílen v předmětu Tvůrčí psaní umožňuje každému, aby si během studia vyzkoušel různé styly a žánry, případně aby si mohl už během pobytu na škole ujasnit své založení a systém hodnot. Literární tvůrčí dílny vedou zkušení a uznávaní spisovatelé, básníci, scenáristé a publicisté (Petr Borkovec, Ivona Březinová, Jiří Dědeček, Daniela Fischerová, Arnošt Goldflam, Andrej Halada, Miroslav Kovařík, Lubomír Martínek, Lenka Procházková, Petr Šabach), kteří nejen obohacují a podněcují neotřelé myšlení kreativně založených studentů, ale sami se jimi inspirují. Možná právě toto je zásadní ingredience, která z Literární akademie činí místo přátelských setkávání tvůrčích lidí různého věku, zkušeností, zaměření i názorů, setkávání, z nichž mohou vznikat nové pohledy a nová díla.

Veřejná čtení a publikace studentů Literární akademie
Literární akademie dává svým studentům už v průběhu studia možnost vystoupit se svými díly na veřejnost i mimo rámec školních seminářů a dílen. Už v roce 2002 byla na půdě Literární akademie založena edice Prvotiny, v níž vycházejí nejlepší studentské literární práce. Prozatím v této edici vyšlo sedmnáct titulů, další se připravují. Časopis Rukopis v oddíle „Huť“ pravidelně přináší ukázky z úspěšných studentských prací (původních i překladových), které vznikly v jednotlivých seminářích. Od roku 2007 Literární akademie pořádá pravidelná autorská čtení studentů a pedagogů v kavárně Fra (cyklus Literární akademici; www.fra.cz) a v kavárně Muzea Karlova mostu (www.muzeumkarlovamostu.cz). Pedagogové na nich čtou a hovoří o svých zkušenostech a zážitcích spojených s Literární akademií a studenti dostávají možnost ověřit si svou tvorbu před publikem. Samozřejmou částí těchto událostí bývá debata a esejistický úvod (studenti obvykle představují básně a prózy svých učitelů a naopak).

Knihy studentů Literární akademie vydávané nakladatelstvím Albatros
Soustavná práce některých tvůrčích skupin zaznamenala publikační úspěch i mimo půdu Akademie. V roce 2007 vydalo nakladatelství Albatros sbírku povídek pro mládež s názvem Zuby nehty. Tým studentů si tak v praxi ověřil nejen zákonitosti vzniku díla od prvotního nápadu až po konečné korektury, ale i důležitost reklamy a sílu veřejných čtení a besed se čtenáři po celé České republice. Úspěšnost tohoto titulu otevřela mladým autorům cestu k realizaci druhé povídkové sbírky s názvem Tisíc jizev, která se opět zásluhou nakladatelství Albatros nedávno dostala na pulty knihkupectví. V této souvislosti také došlo k vytvoření spolupráce s jinými vysokými školami uměleckého typu. První zmiňovaná kniha se stala ilustračním počinem studentů Fakulty umění a designu UJEP Ústí n. L., druhé vtiskli svůj výtvarný rukopis studenti Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Překladatelsky se s knihami studentů Literární akademie pracuje na univerzitách na Slovensku a v Polsku a staly se impulzem pro navázání spolupráce s Columbia College Chicago.

Akademie nejen literární
Před studenty mediálních oborů se zase rozevře celá paleta způsobů komunikace, jak ji praktikují tištěná média, rozhlas, televize, film, internet a to i v praktické rovině. Škola nabízí setkání s praktiky, kteří zcela otevřeně předávají své zkušenosti ( za všechny jmenujme například scénáristu Davida Jana Novotného, novináře Andreje Haladu nebo režiséry Petra Kaňku a Jana Zajíčka ). Posluchači zakončují své studium pozoruhodnými filmy, soubory fotografií, producentskými projekty i teoretickými statěmi; řada filmů byla oceněna na profesionálních festivalech a byla odvysílána v televizi. Naším snem je modelová situace, kdy se sejde absolvent Tvůrčího psaní s kolegou z Komunikace v médiích a budou si rozumět. Budou vědět, že mají společně hledat cestu mezi diktátem tovární mediální výroby a originalitou uměleckého projevu.

Všemi svými aktivitami se Literární akademie otevírá široké veřejnosti jako nositelka kultury psaného i mluveného slova, představitelka originality tvůrčího myšlení a pocitu sounáležitosti při spoluprožívání esteticky sdělované informace. Lidé se potkávají, aby spolu komunikovali. Není důležité jen o čem, stejně důležité je i jak.