Vítejte na Privátníškoly.cz

Víte že:
Studium na vysoké škole je nejen prestižní záležitostí, ale navíc jedinečnou možností jak rapidně zvýšit svou kvalifikaci a díky tomu pobírat po úspěšném dokončení vysokoškolského studia vyšší mzdu.

Prestižní MBA program

31. března 2009

I v Praze lze získat prestižní MBA diplom

Škála programů nabízejících titul MBA je v ČR více než pestrá. Jak tedy rozlišit jejich kvalitu a vybrat si ten správný program?

Jedním z hlavních signálů kvality programu, je jeho akreditace a personální zajištění. V MBA programu je důležité, aby vyučující byli silní nejen akademicky se znalostí aktuálního vývoje teoretického výzkumu, ale také, aby byli schopni tyto vědomosti aplikovat prakticky. Kvalita personálního zabezpečení se stává kamenem úrazu mnohých programů v České republice právě díky velkému počtu programů a relativně omezenému počtu vhodných kandidátů. Kvalitní MBA programy proto volí cestu spolupráce s vyučujícími ze zahraničí, USA má v tomto směru nejlepší zkušenosti a mnohaletou tradici.

Akreditace se pak zaměřuje na zajištění kvality programu ve více rozměrech: obsahová stránka (aktuálnost témat, vnitřní konzistenci programu), personální zabezpečení (kvalifikace vyučujících, akademické výsledky, praktické zkušenosti), a v neposlední řadě také technické a organizační zajištění programu.

Nejprestižnější akreditací manažerského vzdělávání je mezinárodní akreditace AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), již má na celém světě pouze 540 ekonomických škol, z celkového počtu asi 8000. V České republice se touto akreditací mohou pochlubit pouze 3 programy: Chapman MBA program vyučovaný na Anglo-americké vysoké škole, MBA nabízený CMC Graduate School of Business a EMBA program University of Pittsburgh.
O Chapman MBA programu se tvrdí, že nabízí nejlepší poměr kvality a ceny, proto jsme se na něj zeptali ředitelky School of Business Administration Mgr. Katariny Svítkové, Ph.D.

Nabídka MBA programů v České republice je již dost široká. Proč by si studenti měli vybrat zrovna váš program?

MBA program, který nabízíme ve spolupráci s Argyros School of Business and Economics, Chapman University je vysoce kvalitní MBA program akreditovaný mezinárodní akreditací AACSB. Jeho výuku v Praze pak odborníci z Chapman University ze 60% přímo zajišťují. Tento program je v Kalifornii nabízen již dlouhou dobu, takže je přizpůsoben potřebám a požadavkům trhu a jsou na něj ze strany jednotlivců i společností výborné reference.

Jak dlouho toto studium trvá a jaké oblasti zahrnuje?

Kurzy probíhají víkendovou formou po dobu 16 měsíců. Toto MBA nemá konkrétní specializaci, vyžaduje od studentů aby absolvovali 14 předmětů, které pokrývají 3 základní moduly zahrnující všechny důležité aspekty řízení podniku: management a osobní rozvoj, strategický management, finanční a ekonomické analýzy.
Studenti však mají možnost specializovat se na jimi zvolenou oblast v rámci 4 volitelných předmětů, které zahrnují kurzy zaměřené především na oblast financí a finančního managementu, ekonomie, řízení lidských zdrojů a mezinárodního obchodu.

MBA není levnou záležitostí. Zmínila jste vyučující ze Spojených států, prestižní akreditaci... prozradíte cenu takového programu?

Špičkový MBA program, má-li se ekonomicky vyplatit, musí stát kolem jednoho millionu korun, což je i cena, za kterou nabízí podobně kvalitní programy naše konkurence. Chapman University je mimořádně dynamická soukromá americká univerzita, která má strategický zájem o rozšíření do Evropy. Zde se má její základnou stát právě Praha a to je také důvod proč je program nyní ze 60% dotován. Zatímco v USA zaplatíte za identický program na Chapman University kolem 1.000.000 Kč, v Čechách jej lze vystudovat za 390.000 Kč.

Předpokládám, že Vašimi studenty jsou tedy převážně vrcholový manažeři ?

Není to podmínkou. V letošním ročníku máme i 2 velmi motivované absolventy.
Jinak jsou mezi studenty jsou zastoupeni právníci, vedoucí pracovníci finančních institucí, poradenských i výrobních společností. Z diverzity letošního ročníku jsme opravdu nadšeni, spojení rozlišných národností a profesních profilů přináší různé úhly pohledu na konkrétní situace a problémy řešené v rámci výuky programu. Tato přidaná hodnota je velmi pozitivně hodnocena jak studenty, tak vyučujícími.

Předpokládáte, že právě probíhající finanční krize nějak ovlivní poptávku po MBA programech ?

Vzdělávání je zajímavý produkt, jelikož zájem o něj v obdobích recese standardně stoupá. Důvodem je, že čas, jenž lidé věnují vzdělání, je v době krize "levnější", platy stagnují, nezaměstnanost je vyšší, a tak lidé investují do vzdělání. Na druhou stranu si uvědomujeme, že v rámci úsporných opatření je pro firmy nejjednodušší škrtnout výdaje na vzdělávání svých zaměstnanců. Nicméně věříme, že firmy v ČR jsou schopny si uvědomit krátkozrakost tohoto řešení, díky kterému sice ušetří jistou sumu, ale také ztratí významný motivační faktor pro udržení perspektivních zaměstnanců, a proto věříme, že krácení v této oblasti nebude nijak významné.

Připravujete v rámci exekutivního vzdělávání nějaké další programy ?

Letos naše vysoká škola otevírá nový akreditovaný magisterský program ARIMA: Quantitative Asset and Risk Management, který vznikl jako odpověď na probíhající krizi na finančních trzích a na jehož přípravu jsme dostali grant Evropské unie. Program je určen především studentům, kteří již mají praktické zkušenosti například v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví či z jiných finančních institucí, nicméně by se chtěli zaměřit na řízení rizik a porfolia. Program je svým zaměřením ojedinělý nejen v Česku, ale v celé Evropě. Naše škola jej připravila ve spolupráci se třemi dalšími vysokými školami - ve Vídni, Londýně a Istanbulu. Studenti proto povinně stráví minimálně jeden semestr na některé z nich a ve výsledku získají diplom z dvou institucí: z domácí a z té, kde strávili výměnný semestr. Mezinárodní spolupráce na přípravě a realizaci programu dále přispívá k jeho kvalitě, mimo jiné díky úzké spolupráci odborníků, kteří mají zkušenosti z finančních trhů v různých zemích.