Vysoké školy

Víte že:
Studium na vysoké škole je nejen prestižní záležitostí, ale navíc jedinečnou možností jak rapidně zvýšit svou kvalifikaci a díky tomu pobírat po úspěšném dokončení vysokoškolského studia vyšší mzdu.
Vysoká škola

AKCENT College s.r.o.

Bítovská 5, 140 00 Praha 4 Kontaktní telefon: +420 261 109 234 info@akcentcollege.cz AKCENT College s.r.o. je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu s tříletým prezenčním bakalářským studijním programem Specializace v pedagogice a obory Angličtina jako cizí jazyk a Čeština jako cizí jazyk.

Vysoká Praha Bc. pedagogické 27259439info@akcentcollege.czwww.akcentcollege.czČeština Ne Ne Kontaktní telefon: +420 261 109 234Kontaktní e-mail: info@akcentcollege.cz+420 261 261 880

Celospolečenská potřeba znalosti cizích jazyků na funkční komunikační úrovni roste a i Česká republika chce vyhovět požadavkům Evropské komise, aby každý občan Evropské unie mluvil kromě své mateřštiny alespoň dvěma cizími jazyky. Potřebné kompetence v cizím jazyce ale bude značná část české populace získávat až v procesu celoživotního vzdělávání – a potřeba kvalitních jazykových lektorů tak zákonitě poroste. A po absolvování AKCENT College – to Vám můžeme zaručit – budete kvalitní lektor angličtiny nebo kvalitní lektor češtiny pro cizince právě Vy!Ne Ne Ne Ne Ano Ne


Celoživotní vzdělávání dospělých v oblasti cizích jazyků je omezeno nedostatkem odborně a metodicky připravených lektorů cizích jazyků.

Vysoká škola AKCENT College s.r.o. se zaměřuje na přípravu lektorů pro jazykové vzdělávání dospělých a nabízí prezenční tříleté bakalářské studium v oborech:

 • Specializace v pedagogice – Angličtina jako cizí jazyk

  Absolventi oboru angličtina jako cizí jazyk budou jako lektoři angličtiny připraveni působit v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby absolventi jejich kursů byli schopni navazovat efektivní společenské, kulturní a pracovní styky s občany jiných zemí.
   
 • Specializace v pedagogice – Čeština jako cizí jazyk

  Absolventi oboru čeština jako cizí jazyk budou působit jako lektoři češtiny pro cizince (např. žadatele o azyl, manažery zahraničních firem a jejich rodinné příslušníky apod.), kteří se potřebují naučit česky na funkční komunikační úrovni, integrovat se do české společnosti, příp. skládat předepsané zkoušky z češtiny.


do 10/09/10 – 3. kolo17/09/10500 KčELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA02/09/10

Požadavky na přijímací řízení

Obor Angličtina jako cizí jazyk

 • Jazykový test z angličtiny (požadovaná úroveň podle Evropského referenčního rámce – B2, úspěšnost 60 %).
 • Test studijních předpokladů pro všechny uchazeče.
 • Ústní pohovor pro uchazeče, kteří úspěšně prošli testy.
  Cílem ústního pohovoru je zjistit zájem o obor a motivaci k jeho studiu.

Obor Čeština jako cizí jazyk

 • Jazykový test z češtiny pro nerodilé mluvčí češtiny (požadovaná úroveň podle Evropského referenčního rámce – B2, úspěšnost 60 %).
 • Test studijních předpokladů pro všechny uchazeče.
 • Ústní pohovor pro uchazeče, kteří úspěšně prošli testy.
  Cílem ústního pohovoru je zjistit zájem o obor a motivaci k jeho studiu a u nerodilých mluvčích ověřit úroveň mluvené češtiny uchazeče.


prezenčníBc.
 • 3 roky
 • 55000 Kč
ČeštinaAbsolventi oboru angličtina jako cizí jazyk budou jako lektoři angličtiny připraveni působit v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby absolventi jejich kursů byli schopni navazovat efektivní společenské, kulturní a pracovní styky s občany jiných zemí.
prezenčníBc.
 • 3,5 roku
 • 55000 Kč
ČeštinaAbsolventi oboru čeština jako cizí jazyk budou působit jako lektoři češtiny pro cizince (např. žadatele o azyl, manažery zahraničních firem a jejich rodinné příslušníky apod.), kteří se potřebují naučit česky na funkční komunikační úrovni, integrovat se do české společnosti, příp. skládat předepsané zkoušky z češtiny.
prezenční
 • 2 roky
 • 20000 Kč
ČeštinaJako reakci na stále rostoucí poptávku po rozšiřujícím studiu pro výuku angličtiny nabízíme učitelům možnost zapsat se do dvouletého vzdělávacího programu „Studium k rozšíření odborné kvalifikace – angličtina“. •Celková hodinová dotace programu je 300 hodin. •Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci DVPP Vzdělávací program je určen učitelům se vstupní úrovní angličtiny nejméně B1 dle ERR