Vysoké školy

Víte že:
Studium na vysoké škole je nejen prestižní záležitostí, ale navíc jedinečnou možností jak rapidně zvýšit svou kvalifikaci a díky tomu pobírat po úspěšném dokončení vysokoškolského studia vyšší mzdu.
Vysoká škola

Rašínova vysoká škola, s.r.o.

RAŠÍNOVA VYSOKÁ ŠKOLA s.r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Studijní oddělení: +420 541 632 554 studijni1@ravys.cz Rašínova vysoká škola poskytuje vzdělání bakalářského a magisterského stupně studia.Mezioborový právně - ekonomický studijní program je zaměřen na řešení krizových jevů zejména ve firmách. Škola má sídlo v budově, ve které je možnost ubytování hotelového typu a stravování v restauraci formou menu.

Vysoká Jihomoravský Bc., Ing/Mgr ekonomické 26275619studijni@ravys.czwww.ravys.czČeština Ano Ano Studijní oddělení: +420 541 632 554Knihovna: +420 541 632 402Knihovna: +420 541 632 506E-mail pro bakalářské studium: studijni1@ravys.czE-mail pro magisterské studium: studijni@ravys.czKontaktní e-mail: info@ravys.cz+420 541 241 624Je kladen důraz na kreativní a činný přístup v nejtěsnějším sepjetí s praxí, čemuž odpovídá i výběr a profil vyučujících. Studenti budou seznámeni s pojetím krizového řízení, vytvoří si představu o systémových souvislostech krizového řízení s výkonem manažerských funkcí v organizačních strukturách.

Studentům je umožněno zvolit si docházku dle vlastní potřeby. Jedná se buď o denní docházku (většinou středa a čtvrtek přednášky, povinná cvičení v pátek) nebo o výuku pouze v sobotu pro zaměstnané, OSVČ a podobně. Studenti mají k dispozici studovnu vybavenou deseti personálními počítači s volným přístupem na Internet a knihovnu. Ubytování a stravování možno sjednat v budově školy.


Ano Ano Ano Ano Ano Ne


Mezioborový právně – ekonomický program je unikátní na vzdělávacím trhu v České republice a byl vyvinut předními odborníky z oblasti teorie i praxe. Reaguje na  aktuální potřeby zejména v oblasti  řešení krizových jevů v podnikové ekonomice, předcházení krizovým jevům a revitalizaci. Hlavní složku studia tvoří předměty z oblasti ekonomie a práva, dále managementu, informačních technologií a cizích jazyků. Studijní program je prakticky orientovaný a průběžně inovovaný. Na výuce se podílí vysoce erudovaný sbor vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe s individuálním přístupem ke studentům.  Škola má dobře vybavená pracoviště s vysokou mírou aplikované výuky, studovnu a knihovnu. To vše vytváří podmínky  pro odbornou připravenost a kvalifikaci absolventů  pro výkon společensky potřebných povolání v organizacích v národním i mezinárodním prostředí.      

Systém vzdělávání zahrnuje také programy celoživotního vzdělávání.nejpozději 5 pracovních dnů před přijímacím řízením18/06/09, 25/06/09, 03/09/09, 05/09/09, 15/09/091000ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKAdle domluvy na studijním odděleníUchazeči jsou přijímáni bez přijímacích testů. Absolvují ústní pohovor, jehož součástí je i profesní životopis uchazeče doplněný charakteristikou studijní motivace a představou o profesním rozvoji.prezenčníBc.
  • 3 roky
  • 46000 Kč
ČeštinaAbsolvent je připraven řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly na střední řídící úrovni v malých a středních firmách, a to zejména úkoly zaměřené na řešení problémů podniků v krizi či úpadku. Zná postupy založené na primárním provedení detailní hospodářskomajetkové analýzy a umí je aplikovat při stanovení budoucí strategie fungování společnosti (podniku). Studentům je umožněno zvolit si docházku dle vlastní potřeby. Jedná se buď o denní docházku (většinou středa a čtvrtek přednášky, povinná cvičení v pátek) nebo o výuku pouze v sobotu pro zaměstnané, OSVČ a podobně. Studenti mají k dispozici studovnu vybavenou deseti personálními počítači s volným přístupem na Internet a knihovnu. Ubytování a stravování možno sjednat v budově školy.
prezenčníIng/Mgr
  • 2 roky
  • 54000 Kč
ČeštinaAbsolvent získá hluboké znalosti z krizového managementu a modelování rizik. Zná zásady ekonomického a logistického zajištění krizových stavů, prevence i kontroly, včetně aplikace zákonných norem. Zná postupy založené na primárním provedení detailní hospodářsko-majetkové analýzy a umí je aplikovat při stanovení strategie fungování ekonomického subjektu. Je připraven řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly na vyšší řídící úrovni v ekonomických subjektech. S nabytými vědomostmi a předchozími dovednostmi se mohou uplatnit i na výzkumných a vývojových pracovištích. Studentům je umožněno zvolit si docházku dle vlastní potřeby. Jedná se buď o denní docházku (většinou středa a čtvrtek přednášky, povinná cvičení v pátek) nebo o výuku pouze v sobotu pro zaměstnané, OSVČ a podobně. Studenti mají k dispozici studovnu vybavenou deseti personálními počítači s volným přístupem na Internet a knihovnu. Ubytování a stravování možno sjednat v budově školy.