Vysoké školy

Víte že:
Studentské výhody, které poskytují různé instituce a firmy vysokoškolákům jsou opravdu markantní a ti, co nestudují rozhodně o mnoho přijdou. Například vyjmenujme studentská bankovní konta, lépe úročené studentské půjčky a další.
Vysoká škola

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

Chomutovická 1443, 149 00 Praha 11 Studijní oddělení: +420 272 931 435 studijni@vsap.cz Vysoká škola aplikovaného práva získala státní souhlas k působení jako soukromá vysoká škola k výuce bakalářského studijního programu Právní specializace.

Vysoká Praha Bc. filosofické 64941663studijni@vsap.czwww.vsap.czČeština Ne Ne Studijní oddělení: +420 272 931 435Studijní oddělení - Brno: +420 543 251 609Studijní oddělení: studijni@vsap.czStudijní oddělení - Brno: brno@vsap.cz +420 272 931 446Podle MF Dnes z února 2006 byla škola hodnocena jako nejlepší soukromá vysoká škola s právnickým zaměřením. Také v žebříčcích hodnocení uveřejněných 30. ledna 2006, 30. ledna 2007 a 28. ledna 2008 v Lidových novinách byla naše škola hodnocena jako nejlepší soukromá škola. Dne 11. února 2008 Lidové noviny konstatovaly: "V žebříčku soukromých vysokých škol srovnáváme 42 škol. Při srovnání dvaačtyřiceti soukromých vysokých škol se na první příčce umístila Vysoká škola aplikovaného práva."


Ne Ne Ne Ne Ne Ne


Studium je určeno pro čerstvé maturanty nebo jako doplňující vzdělání pro osoby již pracující, které si chtějí nebo musí dosažené vzdělání doplnit. Zaměstnaným vycházíme vstříc systémem výuky upravenou formou prezenčního studia. Student se v rámci studia seznamuje v potřebném rozsahu s vybranými právními obory a s nezbytnými obecnými předměty, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby souhrn získaných poznatků co nejlépe odpovídal profilu odborného vzdělání absolventa. Určitá pozornost je věnována srovnání české právní úpravy s právními systémy vyspělých západoevropských zemí a mezinárodním právním vztahům České republiky s těmito státy.

Po úspěšném ukončení studia bakalářského programu získá absolvent titul bakalář (ve zkratce Bc.), který platí nejen v ČR, ale i v celé Evropské unii. Absolventi mají možnost pokračovat v navazujícím studiu.


není stanovenUchazeč se stane studentem VŠAP dnem zápisu. (obvykle v polovině září)600ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKAPro přijetí uchazeče ke studiu na Vysoké škole aplikovaného práva je potřeba vyplnit a odeslat
přihlášku ke studiu, dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, podepsat smlouvu o studiu a
zaplatit administrativní poplatek a školné. Na základě všech těchto podkladů je uchazeč přijat
ke studiu.
prezenčníBc.
  • 3 roky
  • 50000 Kč
Čeština
prezenčníBc.
  • 3 roky
  • 50000 Kč
Čeština