Vysoké školy

Víte že:
se studium na soukromé vysoké škole opravdu vyplatí? Nejenže Vás zaplacené školné motivuje k lepším studijním výsledkům, ale navíc si můžete celou polovinu z této platby odepsat z daní!
Vysoká škola

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s .

Žižkova 6, 370 01 České Budějovice Studijní oddělení - 1. ročníky: +420 386 116 811 info@vsers.cz Škola nabízí 2 bakalářské obory, které připraví studenty k práci ve státní správě a samosprávě.

Vysoká Jihočeský Bc. humanitní 26033909studijni@vsers.czwww.vsers.czČeština Ne Ne Studijní oddělení - 1. ročníky: +420 386 116 811Studijní oddělení - 2. a 3. ročníky: +420 386 116 831Studijní oddělení Příbram: +420 318 660 053Studijní oddělení: info@vsers.cz+420 386 116 824

Po úspěšném zvládnutí studia absolvent disponuje souhrnem teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti veřejné správy, zejména jejich regionálních

forem, z oblasti integračních procesů a jejich evropských specifik. Bude mít podrobné znalosti zásad a mechanismů fungování Evropského společenství a Evropské unie,

včetně aproximačních procesů české politiky a ekonomiky souvisejíc s naším členstvím.Ne Ne Ano Ne Ne Ne


 

Cílem bakalářského studijního programu je připravit absolventy k výkonu povolání, v jehož rámci budou řešit standardní i nestandardní úkoly v oblasti státní správy a samosprávy na nižší až středně vysoké řídící úrovni.

Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činnosti pouze jednoho oboru. Příprava vychází z kombinace poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi.

 15. 5. 2009, 15. 7. 2009, 21. 8. 200915. - 18. 6. 2009, 20. 7. 2009, 27. 8. 2009, 10. 9. 2009390ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA23. 1. 2009

Přijímací řízení je založeno na ústním motivačním pohovoru.

Součástí přijímacího řízení je test všeobecných znalostí a studijních předpokladů a jazykový test,

který bude použit při zařazení studentů do jazykových skupin.prezenční, kombinovanáBc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 42120 Kč
  • 42120 Kč
ČeštinaCílem bakalářského studijního programu je připravit absolventy k výkonu povolání, v jehož rámci budou řešit standardní i nestandardní úkoly v oblasti státní správy a samosprávy na nižší až středně vysoké řídící úrovni. Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činnosti pouze jednoho oboru. Příprava vychází z kombinace poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi.
prezenční, kombinovanáBc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 42120 Kč
  • 42120 Kč
ČeštinaZákladním cílem jednooborového studijního programu je poskytnout zájemcům vzdělání neuniverzitního typu, specializované na předměty všeobecného zaměření, právní předměty a bezpečnostní předměty orientované na procesy fungování a rozvoje veřejné správy.