Vysoké školy

Víte že:
Studium na vysoké škole je nejen prestižní záležitostí, ale navíc jedinečnou možností jak rapidně zvýšit svou kvalifikaci a díky tomu pobírat po úspěšném dokončení vysokoškolského studia vyšší mzdu.
Vysoká škola

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s.

Šujanovo nám. 1, 60200 Brno Sekretariát: +420 543 254 856 sekretariat@vske.cz Ambicí VŠKE je připravit své absolventy pro praktické uplatnění v tom nejširším slova smyslu, tedy jak pro uplatnění praxi, tak pro další studium.

Vysoká Jihomoravský Bc. ekonomické 25552465 sekretariat@vske.czwww.vske.czČeština Ne Ne Sekretariát: +420 543 254 856GSM brána : +420 775 107 325Kontaktní telefon - Liberec: +420 775 107 324Sekretariát: sekretariat@vske.czSekretariát: sekretariat.vske@seznam.cz+420 543 254 870

V roce 2008 se kmenoví učitelé VŠKE zúčastnili aktivně na 22 mezinárodních vědeckých konferencích a u osmi byli také členy programového výboru. Celkem bylo na VŠKE vytvořeno 20 vědeckých publikací a zpracováno 34 odborných posudků a expertíz. Pokračovaly práce na vědeckovýzkumných grantech (celkem 4) a ukončeny práce na dvou projektech RLZ. Doc. Markovič vydal monografii. Akademici VŠKE jsou také členy státních zkušebních komisí na veřejně-právních školách, jsou školiteli doktorandů, členy komisí pro jmenovací řízení profesorů a docentů (prof. Královič) a v neposlední řadě jsou členy vědeckých rad VŠ, redakčních rad vědeckých časopisů, odborných porot a orgánů neziskových společností.Ne Ne Ne Ne Ne Ne


Mise VŠKE

Nabídnout aktivním a  pracovitým studentům studium bez stresu, na úrovni a s jistotou uplatnění, Připravit je pro široké uplatnění na manažerských funkcích a napomoci jim tak při realizaci jejich životních cílů.

Při studiu na VŠKE se sice také setkáte s tradiční výukou a následnou kontrolou získaných znalostí, ale současně Vám nabízíme v každém předmětu i podporu rozvoje Vaší osobnosti, orientaci na řešení problémů, nabytí schopnosti samostatné tvůrčí práce a v neposlední řadě i dovednost dosahovat cílů prostřednictvím lidí a v týmu s nimi. Cílové chování a schopnost rozpoznání kroků, které k cíli vedou a které nikoliv, považujeme za základní schopnost manažera na všech řídících úrovních.

Akademický sbor VŠKE se skládá z význačných odborníků, kteří si jsou vědomi, že působí na soukromé vysoké škole a že jejich úkolem je studenty kvalitně odborně připravit a ne pouze kontrolovat jejich studium. Nabízíme Vám studium, které Vás při dostatečné píli a motivaci může ve Vašem životě dovést  až k postavení, jakého dosáhl Karel Engliš, k jehož odkazu se VŠKE hlásí. Všem, kteří se pro studium na VŠKE rozhodnou přeji mnoho úspěchů a blahopřeji jim ke správnému vykročení do budoucnosti.  28. února 2009 nebo na základě individuální domluvyBrno: 13.5., 3.6., 3.9. 2009Liberec: 20.5., 9.6., 3.9. 2009 nebo individuálně700ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Průběh přijímacího řízení:

 • Zjištění studijních předpokladů
 • Prokázání zaplacení administrativního poplatku


prezenční, individuální plánBc.
 • 3 roky
 • 40000 Kč
ČeštinaCíl bakalářského studijního programu: Připravit absolventy k výkonu povolání, při kterých budou řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly v malých a středně velkých firmách. Zároveň je studijní plán koncipován tak, aby umožnil uplatnění absolventů i v organizacích veřejné správy. Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činností pouze jednoho oboru, ale vychází z poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi. Jedná se o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulovaný bakalářský program, kde kromě základních oblastí ekonomiky a managementu je silně zastoupena výuka práva a informatiky.
prezenční, individuální plánBc.
 • 3 roky
 • 40000 Kč
ČeštinaPřipravit absolventy k výkonu povolání, při kterých budou řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly v malých a středně velkých firmách. Zároveň je studijní plán koncipován tak, aby umožnil uplatnění absolventů i v organizacích veřejné správy. Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činností pouze jednoho oboru, ale vychází z poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi. Jedná se o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulovaný bakalářský program, kde kromě základních oblastí ekonomiky a managementu je silně zastoupena výuka práva a informatiky.
prezenční, individuální plánBc.
 • 3 roky
 • 40000 Kč
ČeštinaPřipravit absolventy k výkonu povolání, při kterých budou řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly v malých a středně velkých firmách. Zároveň je studijní plán koncipován tak, aby umožnil uplatnění absolventů i v organizacích veřejné správy. Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činností pouze jednoho oboru, ale vychází z poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi. Jedná se o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulovaný bakalářský program, kde kromě základních oblastí ekonomiky a managementu je silně zastoupena výuka práva a informatiky.
prezenční, individuální plánBc.
 • 3 roky
 • 40000 Kč
ČeštinaPřipravit absolventy k výkonu povolání, při kterých budou řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly v malých a středně velkých firmách. Zároveň je studijní plán koncipován tak, aby umožnil uplatnění absolventů i v organizacích veřejné správy. Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činností pouze jednoho oboru, ale vychází z poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi. Jedná se o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulovaný bakalářský program, kde kromě základních oblastí ekonomiky a managementu je silně zastoupena výuka práva a informatiky.
prezenční, individuální plánBc.
 • 3 roky
 • 40000 Kč
ČeštinaPřipravit absolventy k výkonu povolání, při kterých budou řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly v malých a středně velkých firmách. Zároveň je studijní plán koncipován tak, aby umožnil uplatnění absolventů i v organizacích veřejné správy. Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činností pouze jednoho oboru, ale vychází z poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi. Jedná se o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulovaný bakalářský program, kde kromě základních oblastí ekonomiky a managementu je silně zastoupena výuka práva a informatiky.