Vysoké školy

Víte že:
Díky menšímu počtu studentů existují a úspěšně fungují na soukromých vysokých školách takové věci, jako je individuální přístup ke studentovi a z něj plynoucí individuální plány studia.
Vysoká škola

Vysoká škola logistiky o.p.s.

ul. Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I - Město Studijní oddělení: +420 581 259 120 studijni@vslg.cz Vysoká škola logistiky, o.p.s. si klade za cíl rozšířit nabídku vysokoškolského vzdělávání ve studijním bakalářském programu logistika.

Vysoká Olomoucký Bc., Ing/Mgr technické 258 75 167studijni@vslg.czwww.vslg.czČeština Ano Ne Studijní oddělení: +420 581 259 120Vedoucí studijního oddělení: +420 581 259 143Prorektor pro studium : +420 581 259 128Kontaktní e-mail: studijni@vslg.czKontaktní e-mail: vslg@vslg.cz+420 581 259 131


Ano Ne Ano Ano Ano Ano


Vysoká škola logistiky, o.p.s. si klade za cíl rozšířit nabídku vysokoškolského vzdělávání ve studijním bakalářském programu logistika. Hlavním cílem studijního programu je připravit odborníka pro konkrétní profese v resortech dopravy, služeb a informačního managementu. Další cíle studijního programu jsou:
 

 • bakalářské studium je pojato tak, aby absolventi byli schopni uplatnit se především v manažerských funkcích přepravních společností, institucích poskytujících služby jak v oblasti soukromé, tak i v oblasti veřejné

 • širší jazyková příprava se zaměřením na obecně kulturní, politickou a hlavně odbornou plynulou komunikací dává předpoklad uplatnění i v subjektech s mezinárodním prvkem

 • společný základ v prvním ročníku studia a rozšiřující nabídka odborných profilujících disciplín pro další ročníky je předpokladem pro výchovu pracovníka s odbornými vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro kvalifikovaný výkon v dopravě a ve službách
 • zapojením studentů do řešení praktických problémů v oblasti dopravy a poskytování služeb jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru rozvíjet jejich tvůrčí činnosti
 • pro bakaláře, kteří studium ukončí státní závěrečnou zkouškou nabízíme pokračování v navazujícím magisterském studiu, studijním programu Dopravní a spojová infrastruktura, oboru Logistika. Doba studia 2 roky.

 30/04/09, 19/06/09, 07/09/09 Přerov - 11/05/09, 29/06/09, 14/09/09, Praha - 01/06/09, 14/09/09, Štúrovo - 25/05/09, 14/09/09500,-KčELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKATERMÍNY PŘIJÍMACÍHO POHOVORU
(1) pro Přerov
1. termín 11. 05. 2009,
2. termín 29. 06. 2009,
3. termín 14. 09. 2009,
(2) pro Prahu
1. termín 01. 06. 2009,
2. termín 14. 09. 2009,
(3) pro Štúrovo
1. termín 25. 05. 2009,
2. termín 14. 09. 2009.

Obsah přijímacího řízení:
a) bakalářský studijní program
- osobní pohovor pro posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání,
cílem pohovoru je zjistit všeobecné předpoklady uchazeče pro studium, jeho
komunikačních dovednosti a zájem uchazeče o studovaný program,
- předběžná volba bakalářského studijního oboru pro studium po absolvování
prvního ročníků společného bakalářského studia,
- podepsání Smlouvy o studiu na VŠLG,
- zaplacení 1. splátky poplatku za studium pro první ročník ve výši 5.000,- Kč.
b) navazující magisterský studijní program
- k přijetí ke studiu absolventů bakalářského studijního programu VŠLG, stačí
absolvování bakalářského studijního programu ve standardní době studia
s prospěchem - vážený studijní průměr do 2 včetně,
- přijímací zkouška (písemný test) pro ostatní uchazeče o studium navazujícího
magisterského programu,
- podepsání Smlouvy o studiu na VŠLG,
- zaplacení 1. splátky poplatku za studium pro první ročník ve výši 5.000,- Kč.


prezenční, kombinovaná, individuální plánBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 38000 Kč
 • 37000 Kč
ČeštinaCílem toho studia je naučit studenty využívat tyto moderní prostředky v řízení dopravních toků jak uvnitř státu tak i do zahraničí , spolehlivě zajistit požadovanou přepravu , která je jednou z rozhodujících podmínek především v mezinárodním obchodu a další doprovodné služby související s přepravou ( logistické služby ) .
prezenční, kombinovaná, individuální plánBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 38000 Kč
 • 37000 Kč
ČeštinaInformační management je obor navazující na obory dopravní logistiku a logistiku služeb v tom, že absolventi jsou vychováváni pro využívání moderních prostředků řídící techniky a informatiky v oblasti logistiky jak dopravy, tak služeb, jakožto "dopravy" nehmotných činností potřebných pro život člověka ve společnosti. Výchova bakalářů je zaměřena na jejich působení ve firmách drobného a středního podnikání a institucích veřejné správy.
prezenční, kombinovaná, individuální plánBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 38000 Kč
 • 37000 Kč
ČeštinaAbsolvent oboru se uplatní v cestovních kancelářích jako samostatný referent pro jednání s organizacemi. Bude schopen zajistit speciální požadavky zákazníků, vytvářet nové nabídky cestovních kanceláří. Studiem získá schopnost vyhledávat a navrhovat turisticky zajímavá místa v ČR, začlenit je do turisticky zajímavých celků a zpracovávat nové projekty pro turistické využití oblastí.
prezenční, kombinovaná, individuální plánBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 38000 Kč
 • 37000 Kč
ČeštinaObor logistika služeb je oborem zaměřeným na výchovu vysokoškolský vzdělaného odborníka pro řízení pohybu nehmotných - hypotetických produktů souvisejících i se službami spedičními a s agendou související s exportem nebo importem produktů.
prezenční, kombinovaná, individuální plánIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 40000 Kč
 • 40000 Kč
Čeština