Vysoké školy

Víte že:
se studium na soukromé vysoké škole opravdu vyplatí? Nejenže Vás zaplacené školné motivuje k lepším studijním výsledkům, ale navíc si můžete celou polovinu z této platby odepsat z daní!
Vysoká škola

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5 Zelená linka: +420 800 555 808 vsmiep@vsmiep.cz VŠMIEP je akreditovanou soukromou vysokou školou a poskytuje vzdělání ve 2 bakalářských studijních programech - Ekonomika a management a Právní specializace. Oba programy vyučuje v prezenční i kombinované formě studia.

Vysoká Praha Bc., MBA ekonomické 26479800vsmiep@vsmiep.cz www.vsmiep.czČeština Ne Ne Zelená linka: +420 800 555 808Kontaktní telefon: +420 270 001 111Kontaktní e-mail: vsmiep@vsmiep.cz


Ne Ne Ano Ano Ano Ne


Nabízené obory VŠMIEP jsou odpovědí na dynamicky se rozvíjející trh práce a poptávku po pracovnících s moderním právním, ekonomickým a informatickým vysokoškolským vzděláním. Všechny obory (Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě) mají řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského ekonomického, informatického a právního vzdělání, které vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu. Kvalita klasické výuky je zajištěna zkušenými pedagogy z Právnické fakulty UK, Vysoké školy ekonomické a Západočeské univerzity, kteří patří ke špičce ve svých oborech. Klasické předměty jsou vhodně doplněny jednotlivými specializačními předměty s praktickým zaměřením přednášené odborníky s praktickými zkušenostmi. Způsob výuky rovněž odpovídá modernímu zaměření VŠMIEP a využívá v plné míře osvědčené elektronické prostředky komunikace posluchačů a školy.

 VŠMIEP nemá stanovený termín podání přihlášky ke studiu. Studenty přijímáme individuálně i těsně před začátkem akademického roku.26. 3. 2015, další termíny v květnu a červnu 2015elektronickou formou 400,-Kč, papírovou formou 500,-KčELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA19. 2. 2015 a 19. 3. 2015 od 17:00 hodin100 %Aktuální informace o přijímacím řízení naleznete zde.


prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 64000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština• naučíte se programovat v jazycích C#, Java, .NET, PHP a dalších; • zjistíte, jak pracují počítačové sítě, naučíte se počítačové sítě spravovat a navrhovat nové • osvojíte si moderní metody řízení (systémy e-crm, ERP, ...); • získáte znalosti potřebné pro zvládnutí moderních administrativních a komunikačních prostředků.
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 64000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština• manažerská ekonomika: základní propočty efektivnosti podnikových činností; • finanční, nákladové a manažerské účetnictví: zjišťování a vyhodnocování ekonomických informací v podniku; • controlling: metody zjišťování a odstraňování rezerv; • marketing: zásady úspěšného prodeje výrobků; • podnikání na Internetu: e-obchody, elektronické bankovnictví, marketing na Internetu
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 64000 Kč
 • 50000 Kč
ČeštinaZ kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent je připraven působit na řídící střední a nižší úrovni, ve funkci samostatného referenta, jako pracovník – specialista, konzultant či asistent statutárních orgánů v obchodních společnostech, bankovních ústavech, společností působících ve výrobní i nevýrobní sféře, ve službách jako jsou hotely, cestovní kanceláře či realitní kanceláře apod.
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 64000 Kč
 • 50000 Kč
ČeštinaV případě studijního oboru Právo ve veřejné správě se specializace nemůže obejít bez širších politických, ekonomických, kulturních i informačních znalostí. Proto je zapotřebí, aby se studenti seznámili se základy sociologie a politologie, s ekonomikou veřejného sektoru, se základy statistiky, informatiky, komunikační a prezentační dovednosti a též s fungováním orgánů Evropské unie. Součástí všeobecných znalostí a dovedností je pak schopnost využívat informační systémy a technologie, internet.