Vysoké školy

Víte že:
Díky menšímu počtu studentů existují a úspěšně fungují na soukromých vysokých školách takové věci, jako je individuální přístup ke studentovi a z něj plynoucí individuální plány studia.
Vysoká škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.

U Santošky 17, 150 00 Praha 5 Kontaktní telefon: +420 251 171 942 pertl@vip-vs.cz Základem a hlavním obsahem vzdělávání jsou komunikační vztahy. V naší koncepci je reprezentují soubory znalostí, účinné metody a prostředky komunikačních dovedností a postupů, včetně jejich jazykových, technických a technologickýc

Vysoká Praha Bc., Ing/Mgr humanitní 25739018 studijni@vip-vs.cz www.vip-vs.czČeština Ne Ne Kontaktní telefon: +420 251 171 942Kontaktní telefon: +420 251 553 255Kontaktní telefon: +420 251 561 557 Kontaktní e-mail: pertl@vip-vs.cz Studijní oddělení: studijni@vip-vs.cz Studijní oddělení Bratislava: info@vip-vs.sk +420 251 563 158Základem a hlavním obsahem vzdělávání jsou komunikační vztahy. V naší koncepci je reprezentují soubory znalostí, účinné metody a prostředky komunikačních dovedností a postupů, včetně jejich jazykových, technických a technologických složek v interpersonálním a interinstitucionálním styku, v národním a mezinárodním prostředí. Program dynamicky reaguje na nové potřeby specifických znalostí a dovedností pracovníků, spojených s konkurenceschopností jejich práce v mezinárodním prostředí a na význačně rozdílný výkon veřejné správy v podmínkách členství ČR v Evropské Unii. Učí využívat informace a přednosti informační společnosti, hlavních prostředků rozvoje a hospodářského růstu ve III. tisíciletí, pro osobní rozvoj, firemní či společenskou prosperitu. Zásadní orientací na komunikační vtahy se náš studijní program stal jedinečným a výrazně se obsahem liší od programu ostatních vysokých škol.


Ne Ne Ne Ne Ne Ne


prezenční, kombinovanáBc.
  • 3 roky
  • 3 roky
ČeštinaStudenti jsou na začátku studia přijímáni bez rozlišení studovaného oboru a mají jeden semestr společného studia. V průběhu prvního semestru se vědomě rozhodují o volbě oboru a na konci semestru obor volí. Protože studijní obory jsou dosti široké, obsahují ve druhém a třetím roce studia možnost určité profilace oboru. Na oboru Mezinárodní vztahy a diplomacie jde o profilaci buď na mezinárodní vztahy nebo na diplomatické styky a služby. Na oboru Veřejná správa a public relations jde o profilaci buď na veřejnou správu a služby nebo na public relations. Zaměření oborové specializace studenti volí na konci prvního ročníku.
prezenční, kombinovanáBc.
  • 3 roky
  • 3 roky
ČeštinaStudenti jsou na začátku studia přijímáni bez rozlišení studovaného oboru a mají jeden semestr společného studia. V průběhu prvního semestru se vědomě rozhodují o volbě oboru a na konci semestru obor volí. Protože studijní obory jsou dosti široké, obsahují ve druhém a třetím roce studia možnost určité profilace oboru. Na oboru Mezinárodní vztahy a diplomacie jde o profilaci buď na mezinárodní vztahy nebo na diplomatické styky a služby. Na oboru Veřejná správa a public relations jde o profilaci buď na veřejnou správu a služby nebo na public relations. Zaměření oborové specializace studenti volí na konci prvního ročníku.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
  • 2 roky
ČeštinaObor i vedlejší specializace vytvářejí předpoklady pro uplatnění především v odborných útvarech úřadů a institucí veřejné správy, ve vzdělávacím systému, v politických a jiných seskupeních občanské společnosti, v mediální sféře, případně ve vědecko výzkumné či pedagogické oblasti.
prezenční, individuální plánIng/Mgr
  • 2 roky
  • 1 rok
ČeštinaStudovaný obor i vedlejší specializace vytvářejí předpoklady pro uplatnění ve správních úřadech, zejména na ministerstvech a v dalších ústředních institucích státní správy, ve všech regionálních úřadech či specializovaných útvarech samosprávy, zejména těch, které mají pracovní vztahy se EU, v institucíh a orgánech Evropské unie, v systémech sociálního zabezpečení, v institucích zákonodárné a výkonné moci, v personálních útvarech aj.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
  • 2 roky
  • 2 roky
ČeštinaStudovaný obor a specializace vytvářejí předpoklady pro uplatnění absolventa především v institucích a orgánech EU, NATO, OSN, v ústředních úřadech státní správy a samosprávy, zejména těch, které zajišťují komunikaci s EU, ve finančnictví a v dalších , především mezinárodních organizacích a institucích. Oborová specializace diplomacie vytváří reálné předpoklady pro jejich uplatnění především na Mininsterstvu zahraničních věcí, na zastupitelských úřadech, konzulátech, obchodních afilacích a v dalších institucích v zahraničí, v OSN, OBSE, v mezinárodních humanitárních a jiných institucích i na všech úřadech státní správy a samosprávy.