Vysoké školy

Víte že:
od akademického roku 2001/2002, kdy v České republice existovalo 8 soukromých vysokých škol se jejich počet do akademického roku 2008/2009 zvýšil více než sedmkrát?
Vysoká škola

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Ovčárecká 312, 280 02 Kolín V Studijní oddělení: +420 321 734 725 studijni@vspsv.cz Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. se sídlem v Kolíně je první českou vysokou školou se specializací na politické vědy a zároveň jedinou českou nezávislou vysokou školou nabízející studium politologie.

Vysoká Středočeský Bc., MBA humanitní 27072622arc@vspsv.czwww.vspsv.czČeština Ano Ne Studijní oddělení: +420 321 734 725Sekretariát : +420 321 734 711Studijní oddělení: studijni@vspsv.czRektorát: arc@vspsv.cz+420 321 734 720Zajímavostí školy jsou nabídky pracovních stáží v Bruselu, důraz na kvalitu výuky cizích jazyků s tím, že všichni studenti mohou začít výuku jazyka od úplného začátku, zajímavé a tvůrčí prostředí s možností zapojení studentů do výzkumných projektů již během jejich studia, výhodný poměr mezi kvalitou studia a výší školného.


Ano Ne Ano Ano Ano Ne


ARC - VŠPSV nabízí studium bakalářského studijního programu POLITOLOGIE v prezenční i kombinované formě studia. Absolventi školy nacházejí široké uplatnění v praxi - např. ve veřejné správě, v politických stranách, nadacích, občanských sdruženích, v žurnalistice, ale i v soukromém sektoru a v analytických týmech velkých mezinárodních firem. Výhodou studia na ARC - VŠPSV je i vysoce kvalifikovaný akademický sbor z ČR i ze zahraničí (včetně rodilých mluvčích pro výuku cizích jazyků). V rámci studia mohou všichni studenti absolvovat semestrální studijní pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus, škola nabízí i zapojením studentů do výzkumné činnosti (např. výzkum voleb apod.). Více informací naleznou všichni zájemci o studium na internetových stránkách školy.


15. 8. 200924. 8. - 28. 8. 2009 (2. kolo) 500ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKAindividuálně kdykoliv po domluvě100%Základním předpokladem k přijetí je úspěšné ukončení středoškolského studia složením maturitní zkoušky a vykonání přijímacího řízení. Přijímací řízení je jednokolové, má podobu pohovoru s cílem vzájemného seznámení uchazeče se školou. Ke studiu jsou přijímání všichni zájemci, všem je dána možnost vyzkoušet si vysokoškolské studium.


prezenční, kombinovaná, individuální plánBc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 39800 Kč
  • 39800 Kč
ČeštinaAbsolvent bakalářského studijního programu politologie je vybaven znalostmi politické teorie, mezinárodních vztahů a obecného společenskovědního základu. Je schopen orientovat se v politické realitě České republiky, Evropské unie, středoevropského prostoru i světa, dokáže systematicky analyzovat politické procesy a děje, stejně jako je interpretovat. Ovládá fungování veřejné správy a institucí politického systému, dovede samostatně připravovat a řídit činnosti spojené s prací v politice (např. volební kampaň, analýza a příprava programů politických stran, činnost stranického sekretariátu apod.).