Vysoké školy

Víte že:
Studentské výhody, které poskytují různé instituce a firmy vysokoškolákům jsou opravdu markantní a ti, co nestudují rozhodně o mnoho přijdou. Například vyjmenujme studentská bankovní konta, lépe úročené studentské půjčky a další.
Vysoká škola

Vysoká škola sociálně-správní, o.p.s.

Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov - Město Kontaktní telefon: +420 596 411 343 info@vsss.cz VŠSS spojuje znalosti ekonomických, právních, sociálních, správních a dalších odborných disciplín tak, aby jeho absolventi získali odpovídající teoretické znalosti a také praktické dovednosti nezbytné pro kvalitní uplatnění v praxi.

Vysoká Moravskoslezský Bc. ekonomické 258 40 886studijni@vsss.czwww.vsss.czČeština Ne Ne Kontaktní telefon: +420 596 411 343Studijní oddělení: +420 553 401 161Studijní oddělení: +420 596 411 343Kontaktní e-mail: info@vsss.czStudijní oddělení: studijni@vsss.cz+420 597 579 145VŠSS, Institut celoživotního vzdělávání Havířov je akreditovanou vzdělávací institucí MV ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR pro vzdělávání školského managementu. Má zároveň MŠMT ČR akreditováno 31 rekvalifikačních programů. Svoji činnost zahájil v roce 1999 a postupně své aktivity rozšířil na území celé České republiky. V roce 2008 bylo Institutem proškoleno 9 000 posluchačů. Lektorský tým tvoří 350 odborníků z vysokých škol, ministerstev a územně sam. celků.
VŠSS, ICV sídlí na ulici V. Nezvala v Havířově. Je vybaven 23 učebnami s celkovou kapacitou 1200 míst. Součástí výukových prostor jsou 3 učebny vybavené výpočetní technikou. Celkem je v těchto učebnách k dispozici 50 počítačových pracovišť. Ve všech učebnách je provedeno připojení k Internetu. Další detašované pracoviště bylo otevřeno v roce 2004 v Praze a následně v Olomouci. Na těchto pracovištích je zajišťováno vzdělávání úředníků samosprávných celků regionu Čech a střední Moravy. Rovněž tato pracoviště jsou plně vybavena didaktickou technikou k zajištění výuky (zpětné projektory, dataprojektory a videotechnika).


Ne Ne Ne Ne Ne Ne


Akreditace Vysoké školy sociálně-správní, Havířov (VŠSS) a udělení  státního souhlasu dne 30. listopadu 2007 je završením dlouhodobých  snah Havířova o získání vysokoškolského statutu. Zakladatelem soukromé VŠSS je  Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (ICV).

V souladu s akreditačními  materiály, schválenými Akreditační komisí MŠMT ČR, nabízí VŠSS v rámci  bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa dva studijní obory:

  • Veřejná ekonomika a správa
  • Management v sociální sféře
Oba obory spojují znalosti ekonomických, právních, sociálních, správních a dalších odborných disciplín tak, aby jeho absolventi získali odpovídající teoretické znalosti a také praktické dovednosti nezbytné pro kvalitní uplatnění v praxi. Oba obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia. Studium je tříleté, absolventi získají titul bakalář (Bc.).


informace písemněinformace písemně500ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Přihlášky se podávají na formuláři SEVT č. 491450, nebo na formuláři,  který můžete stáhnout a vytisknout na této stránce. K přihlášce je třeba přiložit profesní životopis doplněný o studijní motivaci uchazeče, notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení a tři pasové fotografie.

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč.

Poplatek je třeba uhradit na účet č.: 1721792399/0800

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol pro složenku i pro banku: 1111
Specifický symbol pro banku: datum narození (DDMMRRRR)
Specifický symbol pro složenku: datum narození (DDMMRRRR)

Vyplněnou přihlášku, životopis, notářsky ověřenou kopii maturitního 
vysvědčení, tři pasové fotografie a potvrzení o zaplacení poplatku za 
přijímací řízení zašlete na adresu:

Vysoká škola sociálně-správní
Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov - Město


Přihlášení uchazeči budou o konkrétním termínu a dalších podrobnostech přijímací  zkoušky informováni písemněprezenční, kombinovanáBc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 27000 Kč
  • 26000 Kč
Čeština
prezenční, kombinovanáBc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 27000 Kč
  • 26000 Kč
Čeština