Vyšší odborné školy

Víte že:
Díky menšímu počtu studentů existují a úspěšně fungují na soukromých vysokých školách takové věci, jako je individuální přístup ke studentovi a z něj plynoucí individuální plány studia.
Vyšší odborná škola

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, spol. s r.o.

Praha 9, Slovačíkova 400, 197 00 286 852 080 info@palestra.cz Studijní obory Management sportu a Pedagogika volného času a vychovatelství jsou realizovány formou tříletého denního a tří a půl letého dálkového studia. Studium je zakončeno absolutoriem a absolventi školy získávají titul DiS - diplomovaný specialista.
Vyšší odborná škola

Vyšší odborná škola ekonomicko-právní a Střední odborná škola, s.r.o.

Praha 9, Kytlická 757 286 882 798 studijní@vosep.cz Studijní programy: Firemní management, Aplikované právo a Veřejná správa. Možnost pokračování v navazujících programech vhodně orientovaných vysokých škol www.vsap.cz www.svikladno.cz. Dálkově jeden víkend v měsíci. Další informace na www.vosep.cz
Vyšší odborná škola

Institut informatiky - Vyšší odborná škola, s.r.o.

Radlická 591/115 - A5 257 311 119 Institut informatiky vzdělává studenty, kteří si chtějí vše ihned zkusit, osahat a následně použít v praxi. Nabízíme 3leté denní nebo 3,5leté dálkové studium oboru Informační technologie, po kterém student získá titul Diplomovaný specialista v oboru IT - DiS..
Vyšší odborná škola

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o.

Libčická 399/8, 181 00 Praha 8 - Čimice, odloučené pracoviště: Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja 283 911 561 trivis.vos@seznam.cz TRIVIS- Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha poskytuje vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol s maturitou v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost ve vzdělávacích programech PREVENCE KRIMINALITY a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.