Vyšší odborné školy

Víte že:
se studium na soukromé vysoké škole opravdu vyplatí? Nejenže Vás zaplacené školné motivuje k lepším studijním výsledkům, ale navíc si můžete celou polovinu z této platby odepsat z daní!
Vyšší odborná škola

Institut informatiky - Vyšší odborná škola, s.r.o.

Radlická 591/115 - A5 257 311 119 Institut informatiky vzdělává studenty, kteří si chtějí vše ihned zkusit, osahat a následně použít v praxi. Nabízíme 3leté denní nebo 3,5leté dálkové studium oboru Informační technologie, po kterém student získá titul Diplomovaný specialista v oboru IT - DiS..
Vyšší odborná Studijní oddělení: 257 311 119 Praha DiS. technické