Vyšší odborné školy

Víte že:
Studium na vysoké škole je nejen prestižní záležitostí, ale navíc jedinečnou možností jak rapidně zvýšit svou kvalifikaci a díky tomu pobírat po úspěšném dokončení vysokoškolského studia vyšší mzdu.
Vyšší odborná škola

Vyšší odborná škola ekonomicko-právní a Střední odborná škola, s.r.o.

Praha 9, Kytlická 757 studijní oddělení: 286 882 798 studijní@vosep.cz Studijní programy: Firemní management, Aplikované právo a Veřejná správa. Možnost pokračování v navazujících programech vhodně orientovaných vysokých škol www.vsap.cz www.svikladno.cz. Dálkově jeden víkend v měsíci. Další informace na www.vosep.cz

Vyšší odborná Praha doktorské ekonomické 25099086044283644www.vosep.czČeština Ne Ano studijní oddělení: 286 882 798studijní@vosep.czsekretar@vosep.cz


Ne Ano Ne Ne Ano Ne