Vyšší odborné školy

Víte že:
Studentské výhody, které poskytují různé instituce a firmy vysokoškolákům jsou opravdu markantní a ti, co nestudují rozhodně o mnoho přijdou. Například vyjmenujme studentská bankovní konta, lépe úročené studentské půjčky a další.
Vyšší odborná škola

Vyšší odborná škola ekonomicko-právní a Střední odborná škola, s.r.o.

Praha 9, Kytlická 757 studijní oddělení: 286 882 798 studijní@vosep.cz Studijní programy: Firemní management, Aplikované právo a Veřejná správa. Možnost pokračování v navazujících programech vhodně orientovaných vysokých škol www.vsap.cz www.svikladno.cz. Dálkově jeden víkend v měsíci. Další informace na www.vosep.cz

Vyšší odborná Praha doktorské ekonomické 25099086044283644www.vosep.czČeština Ne Ano studijní oddělení: 286 882 798studijní@vosep.czsekretar@vosep.cz


Ne Ano Ne Ne Ano Ne